Othello

Othello is black je inscenace, kterou DKM připravilo pro Šluknovský výběžek a s ním spojenou problematiku rasové a občanské nesnášenlivosti. Othellův nadčasový příběh se stal podkladem k nahlédnutí na témata, která českou společnost pálí. Othello má sice černé tělo, ne však nutně černou duši. To však nebrání demagogickému a frustrovanému Jagovi, aby jím manipuloval ve svůj prospěch. Letní putování maringotky s představením Othello is black sice skončilo, projekt ale pokračuje dál jako Othello is back, série vystoupení,kdy DKM chce skrze debatu, výstavu a dokumentární film referovat veřejnosti o situaci na Šluknovsku.

Technické požadavky

Představení je technicky nenáročné: protože je venkovní a hraje se na autě, je potřeba zajistit, aby na vybrané hrací místo mohlo auto vjet. Kromě místa pro auto je potřeba ještě cca 3-6m směrem k divákům. Vhodné je zajistit sezení pro diváky. Představení je možné hrát za světla i za tmy, pokud se hraje za tmy, je potřeba základní osvětlení (2-4ks běžných divadelních světel typu PC + přívod elektřiny, stmívač není potřeba), po domluvě si DKM může světla zajistit samo. Zvuková aparatura není potřeba.