Macbeth

Macbeth je, stejně jako ostatní produkce DKM, rasantní úpravou Shakespearova textu: představení je založena na výrazné stylizaci a zkratce, důraz se klade na přímou a bezprostřední komunikaci s diváky. Macbeth, přestože byl koncipován na hraní po vesnicích, nakonec sklidil obrovský úspěch na festivalech divadelních i hudebních (Divadelní Nitra, Easthetic Šírava, Rock For People). Přestože se jedná o divokou venkovní show, diváci nepřijdou ani o původní Shakespearův příběh: touha po moci, zloba, vraždy a krev z představení jen tečou.

Speciální upozornění:

Macbeth je primárně pro dospělé, milují ho však i děti, přestože v představení je dost sprostých slov a sexuálních narážek. Typem je to tedy představení spíše večerní. Po domluvě se dá představení hrát i ve slušnější podobě, pro děti zcela vhodné, jen ztrácí něco ze své „šťávy“.

Technické požadavky

Představení je technicky nenáročné: protože je venkovní a hraje se na autě, je potřeba zajistit, aby na vybrané hrací místo mohlo auto vjet. Kromě místa pro auto je potřeba ještě cca 3-6m směrem k divákům. Vhodné je zajistit sezení pro diváky. Představení je možné hrát za světla i za tmy, pokud se hraje za tmy, je potřeba základní osvětlení (2-4ks běžných divadelních světel typu PC + přívod elektřiny, stmívač není potřeba), po domluvě si DKM může světla zajistit samo. Zvuková aparatura není potřeba.